Prijímacie konanie

Chcete sa u moderného zamestnávateľa poriadne naštartovať? Hľadáte nové výzvy a perspektívy? Dosiahli ste už veľa a chcete ešte viac? Pretože viete: Dokážete urobiť viac a chcete to ukázať. Chcete toho ešte veľa dosiahnuť? Tak potom sa k sebe hodíme. Čakajú na vás projekty zamerané na budúcnosť, mnohostranné úlohy a nové výzvy. Existuje pre vás veľa možností uplatniť svoje skúsenosti.

V našich tímoch sú neustále žiadané osobnosti ako vy: inovatívne, cieľavedomé, oplývajúce nápadmi.

Využite svoju zručnosť, vaše praktické skúsenosti a uskutočnite svoje pracovné želanie. Čakajú na vás atraktívne úlohy v kolegiálnom prostredí, veľa možností pre váš ďalší rozvoj a podpora medzinárodne úspešnej firmy.

Postup

Čo je našim cieľom pri obsadzovaní voľných miest?
 • Naše heslo znie: Tak rýchlo, ako je možné a tak dlho, ako je potrebné
 • Každý uchádzač je pre nás dôležitý
 • Chceme vybrať správneho uchádzača a pozvať ho na prijímací pohovor
Aký je priebeh prijímacieho konania?
 • Vypísanie interného oznamu, inzerát na našej webovej stránke a na externých tlačových médiách a/alebo online burzách
 • Registrácia prijatých žiadostí
 • Triedenie podkladov (na personálnom a odbornom oddelení)
 • Rozhodnutie o zamietnutí, predĺžení hľadania alebo o pozvaní na prijímací pohovor
 • Vykonajú sa prvé prijímacie pohovory
 • Spravidla robíme dva prijímacie pohovory, aby sme získali objektívny dojem
 • Rozhodnutie, koho prijmeme
 • Zmluvný postup s podpísaním pracovnej zmluvy  
Pozvanie nádejných uchádzačov
 • Pozvanie na prijímací pohovor
 • Dohodnutie termínu telefonicky alebo písomne
 • Uvedenie dátumu, miesta a účastníkov
 • Odpoveď uchádzačov je nevyhnutná
 • Preplatenie cestovných nákladov (dohoda vopred je nevyhnutná)
Aká dôverná je moja žiadosť o miesto?
 • Ochrana osobných údajov je pre nás samozrejmosťou
 • Absolútna diskrétnosť voči uchádzačom
 • Spätné zaslanie písomných podkladov žiadostí o miesto
 • Časovo obmedzené uloženie údajov a podkladov uchádzačov (len na účely vyhodnotenia)

Podklady k žiadosti

Zanechajte v nás dobrý dojem

Pre prvý dojem neexistuje druhá šanca. To platí obzvlášť pri vašej žiadosti, pretože tu by ste nám mali v krátkosti sprostredkovať názorný obraz vašich kvalifikácii, záujmov a vašej osobnosti.

Dbajte na úplnosť svojich podkladov

Sprievodný list
 • Prečo sa uchádzate o túto profesiu?
 • Prečo je Hügli ten správny partner pre vzdelávanie/zamestnávateľ?
 • Prečo sa považujete za vhodnú osobu pre túto pozíciu?
Životopis
 • vo forme tabuľky s fotografiou
 • osobné údaje ako adresa, pôvod...
 • osobná, vzdelávacia a pracovná dráha
 • odborná príprava
 • zvláštne vedomosti a schopnosti
 • ostatné aktivity
 • koníčky resp. osobné záľuby
Prílohy
 • Kópie oboch posledných vysvedčení
 • Osvedčenie o odbornej príprave
 • Pracovné referencie
 • Certifikáty

Vzbuďte záujem o seba

 • Vzbuďte vaším listom náš záujem dozvedieť sa o vás viac.
 • Povedzte nám, prečo je vaša spolupráca pre nás mimoriadne cenná.
 • Ponúknite nám styčné body pre prijímací pohovor.

V prípade otázok sme vám kedykoľvek k dispozícii. Mysleli ste na všetko? Potom sa tešíme na vašu žiadosť.

Dbajte na dodržiavanie štandardov

 • Dôkladne skontrolujte formulačné a pravopisné chyby v textoch.
 • Dbajte na jasnú štruktúru a dobrú čitateľnosť textu.
 • Dodržujte bežné pravidlá písomnej korešpondencie (napr. odseky, vzdialenosť riadkov, veľkosť písma).
 • V prípade žiadostí zaslaných e-mailom pripojte iba súbory, ktoré sa dajú otvoriť v každom štandardnom počítači.
 • V ideálnom prípade by ste mali všetky dokumenty vo Worde pred odoslaním prekonvertovať na dokumenty typu PDF, ktorých veľkosť by nemala presiahnuť 4 MB. Pokiaľ možno použite iba jeden súbor PDF. Pri zaslaní žiadosti poštou dávajte nepoužívajte trojdielny obal

Prijímací pohovor

Tešíme sa, že sa osobne spoznáme

Vaša žiadosť nás presvedčila:
Teraz vás chceme spoznať osobne a dozvedieť sa viac o vás, vašej doterajšej dráhe a o dôvodoch vašej žiadosti. Pre vás je prijímací pohovor príležitosťou vytvoriť si presnejší obraz o našej firme a činnosti, o ktorú sa zaujímate.

1. Chyťte sa svojej šance

Na pohovore máte možnosť trvale potvrdiť pozitívny prvý dojem – a ukázať nám, že ste odborne a osobne vhodnou kandidátkou resp. vhodným kandidátom na príslušné voľné pracovné miesto.

Okrem toho vám zodpovieme vaše otázky, napr. o firme, jej perspektívach a ďalších témach, ktoré sú pre vás dôležité.

2. Dobrá príprava vám dodá istotu

Je normálne, že ste trochu nervózni. Vaši komunikační partneri to vedia, a budú tak k vám pristupovať.

 • Dôležité je, aby ste boli pokojní a autentickí.
 • Hovorte pokojne, jasne a zrozumiteľne.
 • Vyvarujte sa pri tom prehnanej gestikulácii.
 • Udržujte očný kontakt s vašimi komunikačnými partnermi.

Dbajte na uvoľnené, ale nie nedbalé držanie tela pri sedení.

3. Vaše priateľské, čestné vystupovanie nás presvedčí

Uchádzali ste sa o určité pôsobenie v našej firme. So svojím priateľským, čestným, celkovo zhodným vystupovaním podčiarknete to, že sa na to perfektne hodíte.

K tomu patrí aj oblečenie a topánky, ako aj šperky a make-up. To isté platí pre vaše správanie počas prijímacieho pohovoru.

Venujte príprave na pohovor dostatok času. Nasledujúce body vám pritom pomôžu.

4. Priebeh prijímacieho pohovoru

Je normálne, že ste trochu nervózni. Vaši komunikační partneri to vedia, a budú tak k vám pristupovať.

 • Dôležité je, aby ste boli pokojní a autentickí.
 • Hovorte pokojne, jasne a zrozumiteľne.
 • Vyvarujte sa pri tom prehnanej gestikulácii.
 • Udržujte očný kontakt s vašimi komunikačnými partnermi.
 • Dbajte na uvoľnené, ale nie nedbalé držanie tela pri sedení.
5. Ako na pohovore celkom jednoducho zabodujete

Je normálne, že ste trochu nervózni. Vaši komunikační partneri to vedia, a budú tak k vám pristupovať.

 • Dôležité je, aby ste boli pokojní a autentickí.
 • Hovorte pokojne, jasne a zrozumiteľne.
 • Vyvarujte sa pri tom prehnanej gestikulácii.
 • Udržujte očný kontakt s vašimi komunikačnými partnermi.
 • Dbajte na uvoľnené, ale nie nedbalé držanie tela pri sedení.
6. Ukončenie prijímacieho pohovoru

Na konci pohovoru máte ešte príležitosť opýtať sa na všetko, čo by ste od nás chceli vedieť. Okrem toho sa tešíme na vašu spontánnu spätnú väzbu k pohovoru. Ešte sa s vami dohodneme na nasledujúcich krokoch, a potom sa rozlúčime.

V prípade otázok sme vám kedykoľvek k dispozícii.

Kontakt

Tešíme sa na vaše žiadosti

Hügli Food Slovakia
Phone +421 902 944 444
E-Mail obchod@huegli.sk

Hügli Food Slovakia
Nám. Slov. učeného tovarišstva 1552/6 / 917 01 Trnava
Slovakia