Hügli – potraviny na individuálne potreby

Kulinárske umenie je pre nás vášňou, pôžitkom a potešením z neustále nových inovácií.

Kreatívna práca je základom inovácií. Či už ide o vývoj nových produktov alebo o marketing: našim cieľom je vyvíjať stále nové, dômyselné a úspešné výrobky a koncepty.

Naša podniková štruktúra nám umožňuje reagovať na želania zákazníkov rýchlo a flexibilne.

Koncepcia skupiny Hügli

Skutky namiesto slov

Rodinná atmosféra v našej firme vytvára priestor pre osobný rozvoj a vlastnú iniciatívu a poskytuje našim zamestnancom pocit istoty. Naša starostlivosť o zamestnancov siaha od podpory dorastu v podobe našich učňov cez aktívny manažment návrhov až po programy na podporu zdravia. Zamestnanci, ktorí u nás pracujú niekoľko desiatok rokov, nie sú ničím výnimočným.

Dbáme na to, aby boli naše výrobné procesy maximálne udržateľné a šetrné k životnému prostrediu. K tomu patrí starostlivý výber surovín a technické inovácie. Naše fotovoltaické zariadenia nám napríklad dodávajú vlastnú slnečnú energiu, vďaka čomu ročne ušetríme viac ako 130 000 kg emisií CO2.

Kódex správania

Tento Kódex správania (tzv. «Code of Conduct») stanovuje v súlade s koncepciou spoločnosti zásady úspešnej spolupráce medzi investormi, obchodnými partnermi a zamestnancami a obsahuje zoznam prípadných priestupkov zamestnancov, ktoré by mohli mať závažné dôsledky pre zamestnancov samotných, ako aj pre celú spoločnosť Hügli.

Koncepcia spoločnosti Hügli zahŕňa princípy, normy a hodnoty, ktoré tvoria základ našej podni­kovej kultúry. Tú predstavujú predovšetkým hodnoty ako výkonnosť, služby zákazníkom, vlast­ná zodpovednosť obchodne zmýšľajúcich zamestnancov, integrita, dôvera, rešpekt a trvalá udržateľnosť.

Zamestnanci spoločnosti Hügli presadzujú tieto hodnoty vo svojej každodennej práci a tvoria tak základ dobrej povesti skupiny Hügli, ktorá je jedným z najcennejších aktív podniku.

Divízie

Delenie oblastí podnikania (divízií) v spoločnosti Hügli vychádza z individuálnych požiadaviek zákazníkov. Naša divízia Food Service poskytuje služby trhu spotreby mimo domov (out of home), zatiaľ čo potravinový maloobchod, vlastníci značiek a výrobcovia potravín spadajú do pôsobnosti divízie Customer Solutions.

Divízia Food Industry je kontaktným partnerom potravinárskych koncernov a firiem, našim značkám Hügli pre koncových spotrebiteľov sa zase venuje divízia Consumer Brands.

Pobočky

S celkom deviatimi výrobnými závodmi a piatimi odbytovými spoločnosťami vo Švajčiarsku, Nemecku, Veľkej Británii, Taliansku, Česku, Holandsku, Španielsku, Rakúsku, Poľsku, Maďarsku a na Slovensku sme aktívny na území celej Európy.

Vlastné značky spoločnosti Hügli

V divíziách Food Service a Consumer Brands ponúkame vysokokvalitný a kulinársky náročný sortiment potravín pod vlastnými značkami spoločnosti Hügli. Potravinové výrobky značiek Hügli, Supro a Vogeley sú súčasťou nášho sortimentu pre zákazníkov z oblasti gastronómie.

Značky divízie Consumer Brands Eden, granoVita, Heirler, Cenovis, Neuco, Erntesegen a Natur Compagnie sú koncovým spotrebiteľom dostupné v predajniach zdravej výživy a bio-potravín a čiastočne i v maloobchodnej sieti potravín. Značky tellofix a OSCHO sú okrem iného k dispozícii i v našom internetovom obchode.

Food Service

Vogeley
Supro
Bresc

Consumer Brands

[Translate to sk-SK:] EDEN
[Translate to sk-SK:] Natur Compagnie
[Translate to sk-SK:] Cenovis
[Translate to sk-SK:] tellofix
[Translate to sk-SK:] Erntesegen
[Translate to sk-SK:] granoVita
[Translate to sk-SK:] Neuco
[Translate to sk-SK:] Heirler
[Translate to sk-SK:] Oscho